logo

Základy programování v jazyce Python

python_logo

Kurz je určen pro začínající a pro mírně pokročilé programátory, kteří se chtějí dozvědět více o jazyku Python. V úvodu kurzu budou vysvětleny rozdíly v základních programátorských paradigmatech. Následovat bude představení jazyka Python a základy jeho syntaxe. Podrobně budou probrány specifické vlastnosti jazyka, výjimky, třídy a moduly. Na praktických příkladech budou demonstrována řešení pro přístup k souborům, interakce s operačním systémem a připojení k databázi. Vyvrcholením kurzu je úvod do objektově orientovaného programování.

Osnova kurzu

Úvod do programování, základy algorytmů
Programovací paradigmata
 • Procedurální programování
 • Objektově orientované programování
 • Funkcionální programování
Úvod do Pythonu, základy synatxe
 • Proměnné a datové typy
 • Operátory a logické výrazy
 • Řízení běhu programu, větvení a cykly
 • Funkce a procedury
Moduly
Zpracování vyjímek
Praktické příklady
 • Interakce s operačním systémem
 • Práce se soubory
 • Připojení k databázi
Úvod do objektově orientovaného programování

Termíny kurzu

Datum Délka Cena
"Na přání" 3 dny 6000 Kč
všechny ceny jsou bez DPH

Microsoft office - úvodní kurz

office_logo

V kurzu se účastníci naučí efektivně pracovat s nástroji z balíku Microsoft Office. Tento kurz byl původně vytvořen pro administrativní pracovníky. Nicméně nástroje sady Office jsou efektivně využívány v celé řadě činností bez ohledu na specializaci. Kurz bude přínosem pro studenty, vedoucí pracovníky ale také pro uživatele z řad domácích uživatelů. Pro případné uchazeče o zaměstnání je znalost práce v Microsoft Office v podstatě nutností - také pro tuto skupinu je kurz vhodný. Účastníci se na kurzu naučí vytvářet a upravovat textové dokumenty v programu Word. Velká pozornost je věnována tabulkovému procesoru Excel. Účastníci se v něm naučí zpracovat data, používat vzorce, vytvářet grafy a používat kontingenční tabulky. Následovat bude blok o programu PowerPoint. Kromě základů práce s PowerPointem je do kurzu zařazen krátký blok o prezentování včetně ukázek a doporučení vycházejících z požadavků praxe. Efektivní práci s mailem, kalendářem a obecnou teorii obchodní komunikace si účastníci osvojí v předposledním bloku, který je věnován programu Outlook. V závěru je blok věnovaný programu Access. Budou probrány základní funkce programu, také základní myšlenky relačních databází. Celý kurz je kombinací teoretického výkladu a praktických cvičení, zohledňuje trendy a požadavky praxe.

Osnova kurzu

Word
 • Prostředí aplikace Werd
 • Práce s nápovědou
 • Psaní a základní úprava textu
 • Formátování dokumentu
 • Automatické opravy, kontrola pravopisu
 • Formátování pro tisk, export do pdf
Excel
 • Prostředí aplikace Excel
 • Práce s tabulkou
 • Formátování buněk a tabulek
 • Výpočty pomocí vlastních vzorců, knihovna vzorců
 • Vytváření a úprava grafů
 • Kontingenční tabulka
 • Formátování pro tisk, export do pdf
PowerPoint
 • Prostředí aplikace PowerPoint
 • Úvod do prezentací
 • Příprava snímků
 • Vlkádání objektů z jiných aplikací
 • Přepínání snímků, řízení prezentace
 • Formátování pro tisk, export do pdf
Outlook
 • Prostředí aplikace Outlook
 • Úvod do práce s Outlookem
 • Příchozí pošta
 • Vztvoření nové zprávy
 • Filtry a vyhledávání
 • Automatická odpověď
 • Složky (úkoly, kalendář ...)
Acess
 • Prostředí aplikace Acess
 • Úvod do relačních databází
 • Relace
 • Dotazy
 • Formuláře
 • Sestavy

Termíny kurzu

Datum Délka Cena
"Na přání" 5 dní 5000 Kč
"Na přání" 1 den 1200 Kč
všechny ceny jsou bez DPH
mobilJednatel: Ing. Martin Burdík
mobil+420 605 113 935
emailmartin.burdik@principiasolutions.cz
mobilProjektový Manažer: Ing. Josef Večeřa
mobil+420 606 737 249
emailjosef.vecera@principiasolutions.cz

mapa PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o.
Technologický park Progress
Holešovská 1691
769 01 Holešov

Sledujte nás na sociálnich sítích: