logo

PRINCIPIA je zkrácení názvu knihy Sira Isaaca Newtona "The principia: Mathematical Principles of Natural Phylosophy" (v latinském originále "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica"). Sir Isaac Newton roku 1687 v této knize publikoval své pohybové zákony, zákon univerzální gravitace a odvození Keplerových zákonů o pohobu planet. Tímto dílem vlsatně Newton vybudoval základy, na kterých je postavená celá klasická mechanika a podstatná část současné fyziky. Newtonova práce je obecně důležitým milníkem pro současnou vědu, je označována ze nejvýznamnější dílo tohoto druhu. Genialita díla spočívala v do té doby nevídáném použití matematických modelů (které si Newton sám vytvořil) k řešení problémů reálného světa.


principia

A na tomhle principu stavíme také my. Služby, které Vám nabízíme jsou postavená na důmyslném použití matematických modelů pro řešení problémů reálného světa. Pro Vaše problémy, ať už jsou sebevíce komplikované, najdeme řešení - SOLUTIONS


mobil+420 605 113 935
emailmartin.burdik@principiasolutions.cz
mapa PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o.
Technologický park Progress
Holešovská 1691
769 01 Holešov