logo

Zpracování velkých dat s využitím strojového učení

S využitím strojového učení přeměníme vaše nestrukturovaná velká data v cené znalosti.

  • Navrhneme a vytvoříme vhodnou infrastrukturu datového skladu pro efektivní ukládání vašich velkých dat. Řešení stavíme nejen na klasických relačních databázových systémech SQL, ale také na moderních databázích nerelačního typu NoSQL.

  • Pokud jsou vaše velká data skutečně velká, použijeme distribuované zpracování a zátěž rozložíme na více zařízení. V takovém případě se držíme ověřeného programovacího modelu MapReduce od společnosti Google.

  • Pro získání cených znalostí z vašich nestruktorovaných velkých dat a pro vysokou efektivitu jejich zpracování použijeme strojové učení.

Matematické modelování procesů

S pomocí metod aplikované matematiky, statistiky a pravděpodobnosti v kombinaci s moderními informační technologií najdeme nejlepší možné řešení vašich problémů.

  • Použijeme matematické programování a nalezneme optimální strukturu vašeho výrobního programu, finančního portfolia či plánu reklamy. Obecně, najdeme optimální složení směsi čehokoliv, a to s ohledem na maximalizaci určených kritérií. Řešíme také distribuční problémy a optimalizace materiálových toků.

  • S pomoci teorie front a modelů systémů hromadné obsluhy můžeme identifikovat úzké hrdlo vaší výrobní linky a navrhneme optimální kapacitu, obecně jakéhokoliv systému pro obsluhu požadavů.

  • Aplikací teorie grafů (metody CPM a PERT) můžeme zefektivnit řízení vašich projektů, odhalíme časové rezervy a zbytečně vynaložené náklady.

  • Pro zjištění optimální velikosti zásoby a jejího obratu, nejvhodnější velikosti a frekvenci dodávky vytvoříme model zásob vašeho podniku. Pracujeme s deterministickými a se stochastickými (pravděpodobnostními) modely zásob.


typek s buchtou

mobil+420 605 113 935
emailmburdik@principia.cz
mapa PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o.
Masarykovo náměstí 140
768 61 Bystřice pod Hostýnem